Videomarkkinointikatsaus 2019

Videomarkkinointikatsauksemme valottaa videomarkkinoinnin kansainvälisiä trendejä ja tunnuslukuja vuosien 2018 ja 2019 markkinatutkimuksien perusteella. Sen tarkoitus on antaa mahdollisimman hyvä kuva alan nykytilasta ja siitä, miten asiakkaamme voivat hyötyä mahdollisimman tehokkaasti jatkuvasti lisääntyvästä videosisällöstä.

Mitä videomarkkinoinnissa tapahtuu nyt?

Videomarkkinoinnista ja selitysvideoiden hyödyntämisestä löytyy paljon eri laatuista tietoa. Varsinaista tieteellistä tutkimusta aiheesta on saatavilla vähän, mutta erilaisia ja eritasoisia markkinatutkimuksia tehdään jatkuvasti. Pyrimme koostamaan tähän varsin kattavan ja mahdollisimman luotettavan kuvan selitysvideoihimme verrattavien videoiden hyödyntämisestä markkinoilla vuonna 2019.

Pureudun tässä artikkelissa erityisesti kolmeen isompaan markkinakatsaukseen.

Disclaimer: Myös tässä raportissa esitettyyn tietoon on kuitenkin syytä suhtautua pienellä varauksella – kaikissa tapauksissa tietoa alkuperästä ei ole ollut saatavilla tai se on puutteellista. Tieto myös päivittyy huimaa vauhtia. Tässä katsauksessa käytetyt lähteet on valikoitu huolella tunnetuilta ja merkittäviltä toimijoita.

Näin jälkikäteen ajateltuna on myös hieman vitsikästä kirjoittaa artikkeli asiasta, josta olisi selkeästi fiksumpaa tehdä video. Nimittäin Sumon (2018) 650 000 sivustokävijän otannalla tehdyssä kokeilussa vain 20% nettisivun kävijöistä itse asiassa lukee artikkelin. Todennäköisempää on että he katsoisivat videon. Mutta miksi?

Videoiden käyttö markkinoinnissa

Videomarkkinointi kasvaa vauhdilla. Pienen historiakatsauksen pohjalta jo vuonna 2016 tunnettu SocialMediaExaminer.com raportoi toimialakatsauksessaan, että 60% markkinoijista hyödyntää videoita osana myyntiprosessiaan. Wyzowlin raportti esittää, että 2019 jo 87% tuotteita verkossa markkinoivista tahoista hyödyntää videoita osana markkinointiaan ja määrän odotetaan yhä kasvavan. Samankaltaisia tuloksia antavat myös muut lähteet. Mielenkiintoista on myös, että 74% markkinoijista, jotka eivät vielä hyödynnä videoita viestinnässään, aikoo aloittaa niiden käytön vuoden 2019 aikana.

Videoiden käyttö on lisääntynyt vuosittain huimaa vauhtia ja varsin pian aletaan lähestyä tilannetta, jossa lähes kaikki liiketoiminnat hyödyntävät videota osana markkinointiaan. 

Tunnuslukuja Forbesin mukaan

Arvostettu amerikkalainen bisnesjulkaisu Forbes (2018) totesi jo viime vuonna, että videomarkkinointi on kaikista merkittävin tapa tavoittaa ihmisiä. Forbes listasi tällöin muutamia silmiä avaavia tunnuslukuja videomarkkinoinnin merkityksestä maailmalla.

 • Keskivertokäyttäjä viettää verkkosivulla 88% enemmän aikaa, jos sivulla on videoita
 • Videoiden katsojat muistavat 95% videolla välitetystä viestistä, verrattuna 10% tekstillä välitetystä
 • Youtubessa katsotaan päivittäin yli 500 miljoonaa tuntia videoita
 • 30 päivässä nettiin ladataan enemmän videomateriaalia kuin kaikki Yhdysvaltojen TV-kanavat ovat tehneet yhteensä 30 vuodessa.
 • Vuonna 2021 netissä liikkuu 17 000 tuntia videomateriaalia jokaikinen sekunti

Haluatko lisätietoa?

Liity sähköpostilistalle jättämällä mailiosoitteesi meille. Lähetämme tietoa selitysvideoviestinnän mahdollisuuksista.

Videoiden ROI ja vaikutus liiketoimintaan

Videomarkkinoinnin merkityksestä kertoo myös se, että Wyzowlin raportin mukaan vuonna 2019 jopa 83% markkinoijista kokee  videomarkkinoinnin ROI on hyvä. Samaisessa kyselyssä kuitenkin 90% markkinoijista kertoo lisäksi huomanneensa, että kilpailu videoilla on kiristynyt ja että videomarkkinoinnin tulee olla entistä laadukkaampaa. Samaisessa raportissa todetaan, että 99% markkinoijista aikoo lisätä videoiden käyttöä.

Markkinointikoulutuksiin erikoistunut SmartInsights (2019) puolestaan niputtaa yhteen viimeisimmässä raportissaan markkinoijien kokemuksia videomarkkinoinnin tuloksista. Raportin mukaan 93% videomarkkinointia tekevistä yrityksistä on saanut uusia asiakkaita sosiaalisessa mediassa tapahtuvan videomarkkinoinnin kautta. 63% markkinoijista kertoo videon olevan kahden parhaimman ROI:n tuottavan markkinointitavan joukossa ja 40% nostaa sen ykköseksi. 88% vastasi myös olevansa tyytyväisiä videomarkkinointinsa tuottoon.

Mitattavia hyötyjä

Näiden tunnuslukujen valossa videomarkkinoinnin vaikutusta liiketoimintaan on kohtuullisen helppoa arvioida. Irlannin suurimpiin videotaloihin kuuluva OneProductions esittää vuoden 2018 lukuihin perustuen mielenkiintoisessa koostavassa infografiikassaan mm. seuraavat tunnusluvut videomarkkinoinnille:

 • Verkkosivuilla videot voivat lisätä konversioita jopa 80%
 • Sähköpostimarkkinoinnissa videoita sisältävät viestit saavat jopa 96% enemmän avauksia
 • Videomarkkinoijat saavat jopa 66% enemmän liidejä vuosittain
 • Videomarkkinointia hyödyntävät brändit saavat jopa 54% enemmän näkyvyyttä

Laadullisia hyötyjä

Laadullisia hyötyjä mitattaessa Wyzowlin kyselytutkimus (2019) puolestaan listaa videoviestinnän vaikutuksia seuraavasti:

 • 94% videomarkkinoijista kertoo, että video on lisännyt asiakkaiden ymmärrystä heidän tuotteestaan tai palvelustaan
 • 84% videomarkkinoijista kertoo, että video on auttanut liikenteen hankkimisessa verkkosivuille
 • 81% markkinoijista kertoo videon auttaneen liidien keräämisessä
 • 80% markkinoijista kertoo, että videoiden lisääminen verkkosivuille on kasvattanut verkkosivuilla vietettyä aikaa
 • 41% markkinoijista kertoo, että videot ovat vähentäneet tukipalveluihin tulevia puheluita

Yhdysvaltalainen pilvipalvelu- ja teknologiayhtiö Brightcove Inc. raportoi tätä tukevia kuluttajatilastoja vuoden 2018 B2C-videomarkkinointikatsauksessaan. Kyselyyn vastasi yli 4400 aikuista kuluttajaa. Kuluttajat kokevat, että video on helposti muistettava ja osallistava keino viestiä, ja jopa 46% mieltää sen toivotuimmaksi viestinnän keinoksi. Kuluttajat kertoivat arvostavansa videoita ostaessaan teknisiä laitteita (56%), kodinkoneita (52%), työkaluja (48%) tai ohjelmistoja (47%). Heistä 76% kertoo ostaneensa tuotteen videon katsottuaan.

Lisäksi hakukoneisiin ja SEO-optimointiin erikoistunut Search Engine Watchin artikkeli kertoo myös hyödyistä hakukoneoptimoinnissa (2018). Videoiden käyttäminen verkkosivuilla nostaa sivuston listausta hakukoneissa. Hakukoneet suosivat videoita, koska käyttäjät kuluttavat niitä jatkuvasti enemmän. Googlen omistama Youtube on myös maailman toisiksi suurin hakukone, noh… omistajansa Googlen hakukoneen jälkeen.

Selitysvideoiden suhde videomarkkinointiin

Selitysvideoihin investoidaan merkittävästi. Kysymyksen asettelusta riippuen 68-72% ihmisistä haluaisi mieluiten uuden tiedon tuotteesta tai palvelusta videon muodossa. Tässä esimerkkinä tekemämme Assetti.pro-palvelun 1:20 minuutin selitysanimaatio. 

Selitysvideot kiinnostavat myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia jatkuvasti enemmän ja niihin ollaan valmiita sijoittamaan. Vidyardin ja Demand Metricin yhteisessä vuosiraportissa (2018) selvisi, että 49% videomarkkinointia hyödyntävistä investoi selitysvideoiden tyyppisiin videoihin. Kun katsotaan tarkemmin top 10 kärkeä erilaisista markkinoinnissa hyödynnettävistä videotyypeistä, niin näistä kuusi kymmenestä on selitysvideoihin rinnastettavia videoita tuote-esittelyistä erilaisiin demoihin. Samaa kertoo myös Wyzowlin raportti, jonka mukaan 39% ihmisistä haluaisi lisää selitysvideoita ja 12% tuote-esittelyvideoita. Raportin mukaan huimaavat 96% ihmisistä kertoo katsoneensa (minkä tahansa tyyppisen) selitysvideon, kun he ovat etsineet tietoa tuotteesta tai palvelusta. 68% kertoo, että haluavat yleisesti vastaavan tiedon mieluiten videon avulla. (Wyzowl 2019)

Eräässä muutaman vuoden takaisessa Saksassa ja Yhdysvalloissa toteutetussa konsulttiyhtiön tekemässä markkinointitutkimuksessa (exeo Strategic Consulting AG 2016) tutkittiin katsojien suhtautumista selitysvideoihin. Koekatsojat kokivat, että tiedon välittäminen ja tiivis kesto olivat merkittävimmät selitysvideon laadusta kertovat tekijät.

Videoiden tavoittavuuteen liittyy olennaisesti videon kesto. Useat markkinointitutkimukset osoittavat, että tiiviillä videolla on merkittävästi paremmat mahdollisuudet saavuttaa katsojansa. Videoalusta Wistia kertoi jo vuonna 2016, että mukaan selkeästi parhaiten menestyvät enintään 2:00 minuutin pituiset videot. Merkittävää eroa esimerkiksi 0:30 minuutin ja 2:00 minuutin videoiden tavoittavuudessa ei havaittu, mutta sen sijaan videon keston ylittäessä 2:00 minuutia alkaa katsojien mielenkiinto herpaantua selkeästi. Samoja tuloksia tukee esimerkiksi myös Vidyardin koulutusohjelman artikkeli, jonka mukaan selitys-, tuote- ja myyntivideoiden tulisi olla minuuttiluokassa ja somejakoon tarkoitettujen alle 2:00 minuutin pituisia.

Toisaalta, mikäli katsoja on kiinnostunut aiheesta, pidempikään kesto ole välttämättä haitaksi. 6-12 minuutin välillä katsojat eivät merkittävästi jätä videon katsomista kesken (Wistia 2016). Tämä saattaa liittyä siihen, että katsojilla on kiinnostus videon aiheeseen ennen katsomisen aloittamista. Tällöin pidempikin video kantaa katsojan loppuun asti.

Myös videon ilmeellä on jonkin verran vaikutusta katsomishalukkuuteen. Koeryhmässä jolle näytettiin myös värillisiä selitysvideoita, katsojista 66% ilmoitti suosivansa värillisiä videoita. Yhdessäkään kohderyhmässä  merkittävä enemmistö ei kertonut suosivansa mustavalkoisia videoita. Kaikkia ryhmiä vertailtaessa selvisi, että värillisillä videoilla vaikuttaisi olevan enemmän kannatusta. (exeo Strategic Consulting AG 2016)

Videoiden katsomistottumukset ovat jatkuvasti muuttumassa

Saksalais-yhdysvaltalaisessa tutkimuksesta (exeo Strategic Consulting AG 2016) selvisi, että jo 2016 peräti 54% katsoi mieluummin videoita kuin lukee tekstiä, jonka lisäksi 16% suhtautuu videoihin erittäin positiivisesti. Wyzowlin 2019 raportin mukaan nyt 72% ihmisistä katsoo mieluummin videon kuin lukee tekstin. Kasvun voi odottaa jatkuvan ja siihen vaikuttanee osaltaan se, että videosisältöä on tarjolla jatkuvasti enemmän. On myös havaittu, että tekstiä suosivista merkittävä osa oli iäkkäämpiä henkilöitä (exeo Strategic Consulting AG 2016).

Videoita katsotaan nyt eniten mobiililaitteilla. Videojätti Youtuben (2019) mukaan hieman yli 70% katsoo videot mobiililaitteilta. Lisäksi on selvää, että mobiililaitteiden osuus kasvaa. Tämä asettaa videoille uudenlaisia vaatimuksia ja esimerkiksi pystyformaatin videoita tullaan näkemään jatkossa enenevissä määrin (Wyzowl 2019).

Suuri osa sosiaalisen median kanavien markkinointivideoista katsotaan ilman ääntä. Facebookissa peräti 85% 30-sekuntisista markkinointivideoista katsottiin äänettömänä vuonna 2016 (Digiday 2016) ja tälle vuodelle on väläytelty jopa 95% osuutta (Forbes 2019). On selvää että suuri osa Facebookissa jaettavista videosta katsotaan hiljaisuudessa. Tästä syystä ymmärrettävän kuvallisen viestinnän ja tekstityksen merkitys on myös selitysvideoissa suuri, kun videoita jaetaan Facebookissa.

Mitä tulevat vuodet tuovat tullessaan?

Kukaan ei tiedä varmasti, mutta on varsin selvää että videoiden merkitys markkinoinnissa tulee kasvamaan entisestään. Hubspotin trenditutkimuksessa (2018) todetaan, että 54% kuluttajista haluaisi nähdä enemmän videosisältöä heitä kiinnostavilta brändeiltä tai yrityksiltä. Tätä tukee myös Animoton (2018) selvitys, jonka mukaan videot ovat kuluttajien ylivoimaisia suosikkeja kaikesta yritysten, brändien ja organisaatioiden tuottamasta sisällöstä.

Myös alustat ovat muuttumassa entistä videoystävällisemmiksi. Facebook on viimeisen muutaman vuoden aikana linjannut kehittävänsä alustaansa erityisesti videoita silmällä pitäen. Hurjimmissa, jo useamman vuoden takaisissa ennusteissa esimerkiksi Facebookissa liikkuisi CEO:nsa Mark Zuckenbergin mukaan 2021 vain videoita, eikä tekstiä ensinkään (Quartz 2016). Tästä ollaan vielä kaukana, mutta jokainen on varmasti huomannut muutoksen omassa feedissään.

Tietoja kirjoittajasta

Olen Joni Heinonen, yksi Videotiivisteen perustajista sekä sen tämänhetkinen operatiivinen johtaja.

Aloitin selitysvideoiden parissa vuonna 2014. Selitysvideot ovat sittemmin käyneet tutuiksi muutaman sadan videon myötä. Samalla olen päässyt vastaamaan lukuisiin asiakkaitamme mietityttäviin pulmiin. Kysymykset saavat miettimään omaa työtä pintaa syvemmältä.

Voit olla minuun yhteydessä soittelemalla (0400 775 785) tai lähetä mailia (joni.heinonen@videotiiviste.fi)!

Ota yhteyttä niin jutellaan tarkemmin!

Varaa ilmainen konsultointi

Voisiko selitysvideosta olla hyötyä sinulle? Jätä yhteystietosi oheisella lomakkeella ja olemme sinuun yhteydessä. Katsotaan yhdessä tarkemmin, millainen selitysvideo ratkaisisi sinun viestintähaasteesi.

Jätä yhteystietosi