Tuote- ja palveluvideo

Tuote- ja palveluvideoksi tehdyn selitysvideon tarkoitus on kertoa katsojalle nopeasti, mistä tuotteessa tai palvelussa on kyse. Video avaa tuotteen tai palvelun ominaisuuksia ja saa katsojan oivaltamaan, miksi tuote on merkittävä, miten se toimii ja miten se hyödyttää häntä. Se johtaa oivaltamaan piilevän tarpeen.

Cleor viestii ICF-palvelustaan selitysvideolla

Cleor käyttää yhdessä tekemäämme selitysvideota ICF-palvelustaan viestimiseen. Cleorin monipuolinen palvelu ja sen ominaisuuksista kertova selitysvideo on tyypillinen esimerkki siitä, minkälaisessa viestinnässä selitysvideosta on erityisesti hyötyä.

Mihin tuote- ja palveluvideoita käytetään?

Tuote- ja palveluvideoiden tarkoitus on kertoa katsojalle mistä tuotteessa tai palvelussa on kyse. 

Tuotteiden tai palveluiden esittelyyn tehtyjä selitysvideoita käytetään tyypillisesti myyntiputken useassa eri vaiheessa. Niitä käytetään esimerkiksi digimarkkinoinnissa kiinnostuksen herättäjänä, esittelysivulla tai landing pagella syventämässä katsojan ymmärrystä tuotteesta sekä myyntitapaamisissa niin verkossa kuin lähitapaamisissa.

Selitysvideo saa katsojan oivaltamaan, miksi tuote on merkittävä, miten se toimii ja miten se hyödyttää häntä.

Myynnissä ja markkinoinnissa käytettävät selitysvideot voidaan karkeasti jakaa palveluvideoihin, tuotevideoihin ja ohjelmistovideoihin.

Palveluvideo

Palveluvideon avulla voidaan esimerkiksi kuvata käyttäjän eteneminen palvelupolulla tai kertoa palvelun hyödyistä ja sen vaikutuksista käyttäjän arkeen. Palveluvideoita voidaan hyödyntää esimerkiksi myynnin tukena tai käyttäjän opastamisessa.

Tuotevideo

Tuotevideo opastaa tuotteen käyttössä, havainnollistaa sen ominaisuuksia tai avaa tuotteen kytköksiä laajempiin kokonaisuuksiin. Tuotevideo tuo usein katsojalle esiin jotakin, joka ei välttämättä olisi itsestään selvää pelkkää tuotetta tarkasteltaessa. Tuotevideoita hyödynnetään muun muassa verkossa, tapaamisissa, myymälöissä ja tapahtumissa.

Ohjelmistovideo

Ohjelmistovideo on palvelu- ja tuotevideon risteymä. Ohjelmistovideo voi kertoa tuotevideon tapaan sovelluksen konkreettisista ominaisuuksista, jonka lisäksi se voi avata ohjelmiston sisältämän palvelupolun havainnollisesti.

Topcon Positioning Group käyttää ohjelmistovideotamme Magnet Officeen

Topcon Positioning Group viestii selitysvideomme avulla ohjelmistoperheensä Magnet Officen hyödyistä. Video avaa laajan tuoteperheen ominaisuudet ja havainnollistaa eri palvelujen kytkökset toisiinsa.

Ohjelmistojen esittelyyn käytettävät selitysvideot ovat palveluvideoita, joissa avataan usein ohjelmiston logiikka, jota on usein vaikeaa havainnollistaa ilman selitysvideota.

Joskus videolla näytetään myös palvelun käyttöä esimerkiksi ruudunkaappauksen avulla. Myös ruudunkaappausmateriaalin käyttäminen osana videota sisältyy sekä Selitysvideoihimme että Oivallusvideoihimme.

Kiinnostuitko selitysvideoiden käyttämisestä myynnissä tai markkinoinnissa?

Keskustellaan tarkemmin!

Autamme mielellämme vaikuttamisviestintään tarkoitettujen videoiden tilaamisessa ja hankintojen suunnittelussa. Konsultointimme on maksutonta eikä sido mihinkään!

Jätä yhteystietosi oheisella lomakkeella ja olemme sinuun yhteydessä kahden arkipäivän kuluessa.

Jätä yhteystietosi  KPA Unicon hyödyntää tuotevideoitamme kansainvälisessä myynnissä

  Selitysvideo avaa tuotteen toimintaa pintaa syvemmältä

  Myynnissä ja markkinoinnissa käytettävät selitysvideot tuovat usein näkyväksi jotakin, jonka kertominen on esimerkiksi tekstillä tai kuvilla vaikeaa. 

  Oheisilla KPA Uniconin ja Keksin kanssa tekemillämme videoilla avataan teknisesti monimutkaisten energiateollisuuden tuotantoratkaisujen toimintaperiaatteita animaation, 3D-animaation ja elokuvallisen ilmaisun keinoin. Teknologia saadaan näin esitettyä asiakkaalle ymmärrettävästi, jolloin hänellä on paremmat eväät keskustella myyjän kanssa sopivasta ratkaisusta ja lopulta ostopäätöksestä.

  Animaatio, piirrosvideo ja elokuva havainnollistavat enemmän

  Selitysvideon perustavoite on kertoa käsiteltävä asia ymmärrettävästi. Hyödyntämällä ja yhdistämällä erilaisia kerronnan keinoja, kuten animaatiota, 3D:tä, piirroksia tai elokuvallista kerrontaa, viestin ehdolla, voidaan kertoa enemmän kuin yksittäisellä tavalla.

  Selitysvideoihimme sisältyy vaihtoehtoina toteutus animaationa tai piirrosvideona sekä niiden yhdistelmä. Oivallusvideoihimme sisältyvät kaikki kerronnan tavat sekä niiden yhdistelmät.

  Muutamia tekemiämme tuote-, palvelu- tai ohjelmistovideoita

  Haluaisitko hyödyntää selitysvideoita osana myyntiäsi tai markkinointiasi?

  Pyydä tarjous täyttämällä oheinen lomake tai soita suoraan meille!

  Oletko hankkimassa selitysvideota myyntisi osaksi? Jätä meille tarjouspyyntö oheisella lomakkeella, niin olemme sinuun yhteydessä kahden arkipäivän kuluessa.

  Tarjoamme selitysvideoita kahdessa eri laajuudessa:

  Selitysvideo on tavallinen selitysvideo, joka sopii tavalliseen viestintään. Tekemisen tapa on ketterä ja suoraviivainen, johtaen nopeasti valmiiseen videoon. Selitysvideo on mahdollista saada myös pikatuotantona.

  Oivallusvideo® on erikoistason selitysvideo, joka on suunniteltu vaativan viestinnän tarpeisiin. Prosessi sisältää fasilitoituja työpajoja ja useita vaiheita, joissa videon viestiä testataan erilaisin luonnoksin sekä koeyleisön avulla. Oivallusvideoissa moniammatillinen ja korkeakoulutettu tiimi työstää videosi viestiä kanssasi. Oivallusvideo on ratkaisusi erityisesti silloin, kun viestintäsi ei saa epäonnistua.

  Voit valita jo tarjouspyynnössä kumpi vaihtoehdoistamme sopisi tarkoituksessi parhaiten. Jos et ole varma, autamme oikean vaihtoehdon valinnassa.

  Soita Mikolle 
  +358 41 317 4977

  Soita Jonille
  +358 400 775 785

  Jätä tarjouspyyntö