KPA Uniconin kokemuksia Videotiivisteestä

Matti Nieminen

KPA Unicon hyödyntää selitysvideoitamme myynnin työkaluna. Myynnin tueksi tarkoitetut selitysvideot ovat osa suurempaa kokonaisuutta, joka on tehty yhdessä kumppanimme Keksi Agencyn kanssa.

 

Haastattelimme KPA Uniconin markkinointikoordinaattori Jonna Kovasta hänen kokemuksistaan. Miten videon tekeminen sujui? Mitä sanottavaa Jonnalla on yhteistyöstä?

Kokemukset

Puhtaan energiantuotannon ratkaisuihin erikoistunut KPA Unicon tarvitsi selitysvideoita myyntinsä ja viestintänsä tueksi. Teimme heille liudan selitysvideoita yhdessä kumppanimme Keksin kanssa. 

 

Yhteisessä projektissamme Keksi keskittyi videoiden visuaalisuuden kehittämiseen KPA Uniconin hiljattain uudistetun brändin pohjalta. Videotiiviste puolestaan pureskeli vaikeasti ymmärrettävät energiantuotannon ratkaisut yleisesti ymmärrettäviksi videoiksi.

Miten projektit menivät? Katso videolta.

Jonna Kovanen KPA Uniconilta kertoo kokemuksiaan projektista, jossa Videotiiviste, KPA Unicon ja Keksi suunnittelivat ja toteuttivat KPA Uniconin uudet myyntivideot.

KPA Uniconin selitysvideot

Selitysvideon tarkoitus on saada katsoja oivaltamaan olennainen esimerkiksi tuotteesta, palvelusta tai innovaatiosta. Selitysvideo on hallittua ja katsojan aikaa arvostavaa viestintää, jonka teho perustuu harkitun puheen ja sitä havainnollistavan kuvan yhdistelmään.

Bag filter -suodatin puhdistaa energiantuotantolaitoksen savukaasuja. Teimme 3D-animaatiota hyödyntävän selitysvideon sen toiminnasta ja hyödyistä.

Renefluid-leijupetikattila on voimalaitos, jossa polttoainetta syötetään nesteen lailla käyttäytyvään kuumaan hiekkakerrokseen. Katso videolta miten se toimii.

PlantSys-järjestelmä on suunniteltu erilaisten voimalaitosten hallintaan. Modulaarisen rakenteensa ansiosta siitä voidaan ottaa käyttöön vain ne ominaisuudet, joita laitoksella tarvitaan.

KPA Uniconin tarjoama Burner based plant solution vaatii usein paljon selittämistä. Videon avulla ratkaisu voidaan esitellä potentiaaliselle asiakkaalle nopeasti.

Meille on tärkeää tehdä tällaisia laajempia projekteja yhdessä osaavan ja asialleen intohimolla omistautuneen kumppanin kanssa. Siksi Keksi Agency on pitkäaikainen kumppanimme kokonaisvaltaisissa visuaalisen viestinnän projekteissa.

Matti Nieminen

Toimitusjohtaja
matti.nieminen@videotiiviste.fi

Vuodesta 2023 alkaen olen toiminut Videotiivisteen toimitusjohtajana.