Miksi Oivallusvideo tehdään työpajoissa?

Saara Järviö  / Joni Pohjankettu

Videotiivisteen Oivallusvideo tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Projektin aikana pidetään kolme yhteistä työpajaa, joista jokaisessa keskitytään videon työstämiseen eri näkökulmista.


Asiakkaamme kysyvät joskus, miksi videot tehdään työpajojen avulla eikä suoraan esimerkiksi briiffin pohjalta. Tässä artikkelissa projektinvetäjä Saara ja kehitysjohtaja Joni avaavat syitä työpajatyöskentelyn taustalta.

Viestin  kärki löytyy vain asiaan perehtymällä

Asiakas on aina oman aiheensa paras asiantuntija. Hänellä on tiedot ja syvällinen ymmärrys viestittävästä aiheesta. Itselle tutun aiheen kertominen ymmärrettävästi toiselle ei kuitenkaan ole helppoa.

 

Oletko kokeillut selittää ventoviraalle esimerkiksi niinkin arkista asiaa kuin mitä konkreettisesti teet työksesi? Huomaat nopeasti kertovasi asioita, jotka ovat joko liian yleistasoisia tai liian yksityiskohtaisia kuulijalle. Alat myös todennäköisesti harhailla asiasta toiseen, etkä välttämättä muista kertoa olennaisiakaan asioita, etenkin jos viime päivinä oletkin tehnyt jotain arjesta poikkeavaa. Saatat myös lähteä kertomaan asiaa aivan väärästä kulmasta kuulijasi kannalta – häntä saattaa kiinnostaa esimerkiksi toimenkuvaasi kuuluvat sosiaaliset tehtävät, kun saatat itse pitää olennaisena vaikkapa työtäsi ohjelmistojen kanssa.

 

Jos Oivallusvideo tehtäisiin vain asiakkaan laatiman luonnoksen, briiffin tai materiaalin perusteella, saattaisi tapahtua samoin kuin voisi tapahtua silloin kuin henkilö, jolle kerroit työstäsi, kertoisi siitä mitä sinä teet työksesi omalle tutulleen – voit arvata, ettei kolmannella henkilöllä olisi enää kovin hyvää käsitystä tehtävistäsi. Tai viestintä olisi voinut lähteä jo alusta väärälle raiteelle, jolloin ollaan vielä kauempana siitä mitä tavoiteltiin.

 

Jotta näin ei pääse tapahtumaan, tarvitaan hyvät menetelmät ja aito ymmärrys viestittävästä asiasta. Meidän fasilitoitu prosessimme on rakennettu siten, että kaikki videon suhteen tärkeät asiat tulevat käsiteltyä työpajojen. Yhteisessä keskustelussa pystymme myös tekemään tarkentavia kysymyksiä sekä tulkitsemaan vastauksia, mitä ei mahdollista perinpohjaisinkaan briiffi. 

 

Ykköspalaverissa tutustumaan videon aiheeseen laajasti ja perusteellisesti. Näin tehdään, vaikka videon kärki ja tavoite olisivat jo selvillä. Meille on tärkeää ymmärtää myös yleisemmin viestittävän asian kokonaisuus, joten aloitamme laajasta näkökulmasta tarkentaen sitten vaihe vaiheelta kohti ydintä. Tutustumme mielellämme projektin alussa myös mahdollisiin pohjamateriaaleihin ja taustatietoihin, mutta pitäen mielessä että perinpohjaisinkaan raportti ei kuitenkaan korvaa yhteistä keskustelua.

 

Joskus videon aihe voi tuntua videon tilaajalle selkeältä myös siksi, että se on itselle niin tuttu. Ulkopuoliselle aihe taas voi olla täyttä hepreaa – ja videoita harvoin tehdään samat taustatiedot omaaville katsojille. Siksi projektin aikana me katsomme asiaa ulkopuolisen silmin ja punnitsemme miten lopputuloksesta saadaan kohderyhmälle ymmärrettävä. Jotta voimme tehdä katsojalle selkeän videon, täytyy meidän ymmärtää asia ensin itse.

 

Yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellusta käsikirjoituksesta karsitaan katsojalle merkityksetön jargon ja monimutkaiset asiat avataan ymmärrettäviksi palasiksi. Koko prosessin halki ymmärrettävyyttä työstää moniammatillinen porukka, joka osaa ottaa monipuolisesti erilaiset katsojat huomioon. Moniammatillisen tiimin ja asiakkaan edustajien yhteistyönä videon aihe ja käsikirjoitus kirkastuvat ja konkretisoituvat pala palalta ja hioutuvat lopulta ymmärrettäväksi, napakaksi selitykseksi.

 

Videon tekemisen prosessi myös haastaa asiakasta ajattelemaan omaa aihettaan uusista näkökulmista. Usein keskusteluissa videon tekemisestä asiakas on itsekin hoksannut jotain uutta toiminnastaan, saanut aikaan oivaltavia kiteytyksiä tai avannut aluksi itsellekin vaikeat käsitteet lopulta napakasti. Koko videon tavoite saattaa selkeytyä matkan varrella, ja joskus prosessin myötä myös videon tarve saattaa muuttua. Tämä on kuitenkin aina positiivista, sillä näkökulman laajentuminen ja tarkentuminen molemmat vievät kohti hyvää lopputulosta. Fasilitointimme haastaa sekä meidät että asiakkaan ajattelemaan aihetta eri näkökulmista, ja se on kaikkein tärkeintä.

Oivallusvideon prosessikaavio

Prosessissamme asiakas on matkustajana

Vaikka asiakkaan on tärkeää tulla tietoineen ja toiveineen mukaan työpajoihin, ei hänen tarvitse huolehtia muilla tavoin prosessin etenemisestä. Meillä asiakas on mukana asiantuntijana, mutta kuitenkin ikäänkuin matkustajana. 

 

Projektin aikana asiakkaan ei tarvitse tietää videon tekemisestä mitään. Valmiita näkemyksiä ei tarvita, edes viestinnän kärjen ei tarvitse välttämättä selvillä. Myöskään itse videon tekemisestä, kuvaamisesta tai animoinnista ei tarvitse ymmärtää lainkaan. Asiakkaalta ei tarvita oma-aloitteisuutta tai omaa suunnittelua, ainoastaan sovittuina aikoina osallistumista.

 

Me kuljetamme prosessia tapaamisten ja luonnosten kautta vaihe vaiheelta siten, että asiakas saa keskittyä omaan ydinosaamiseensa: käsiteltävään asiasisältöön, näkemysten esittämiseen ja oman kotiorganisaation tarpeisiin. Kun tapaamme, kysymme selkeitä kysymyksiä ja pyydämme mielipiteitä sekä valintoja tarvittaviin asioihin.

 

Työpajat toimivat keskustelualuistoina. Herättelemme niissä näkemyksiä, joita asiakas ei ehkä ole tullut ajatelleeksi. Luonnoskierrokset puolestaan toimivat tarkistuspisteinä, joissa katsotaan että olemme ymmärtäneet oikein ja joissa voidaan tehdä valintoja etenemissuunnan suhteen. Me huolehdimme kaiken aina aikatauluista tietojen saapumiseen oikeaan aikaan ja kaikille mukavaan prosessiin. 

 

Työpajat ja luonnosten kommentoinnit ovat selkeitä ja nopeita vaiheita, joihin ei kuluteta turhaa aikaa. Prosessi on vuosien aikana lukemattomilla projekteilla rakennettu ja tehokkaaksi viilattu.

Yhteistyö on mukavaa – ja toisen tunteminen hyödyllistä

Videon tekeminen on aina yhteistyötä. Siksi tarvitsemme myös asiakkaan panosta sekä videon sisällöstä että toteutuksesta. Videon on aina tilaajansa näköinen, ja varsinkin tyyliin liittyy monia fiilikseen ja mielipiteeseen perustuvia valintoja, joita voi tehdä vain asiakas. Lisäksi sisällön ja sen hyväksynnän täytyy tulla asiakkaalta. Jos mukana ei olla luonnosvaiheessa, voi valmiiseen videoon tulla suuria muutoksia, mikä ei ole kenenkään etu. Me kuitenkin kerromme aina kun jotain tulee päättää.

 

Yhteistyö työpajoissa ja luonnosten kanssa on hyödyllistä myös siksi, että yhteistyö, jossa päästään keskustelemaan ja syventymään yhdessä aiheeseen, on mukavampaa kuin erikseen tekeminen. Meillä tekeminen perustuu yhteistyölle, joten työkalut ja prosessit on suunniteltu niin että ne tukevat yhdessä tekemistä. On mukava tutustua molemmin puolin kun tehdään yhdessä videota – kun tuntee asiakkaan, on helpompi vastata heidän tavoitteisiinsa ja tarpeisiinsa. Meillä ei myöskään pönötetä, vaan jokainen saa tulla mukaan omana itsenään. Lähes poikkeuksetta saamme kiitoksia prosessista ja työpajoista jälkikäteen.

Saara Järviö

Saara on Videotiivisteen projektinvetäjä. Hänelle on kertynyt erityistä kokemusta turvallisuusviestinnästä.

Joni Pohjankettu

Joni toimi kehitysjohtajana. Hän on ollut mukana prosessimme kehittämisessä alusta asti.