Selitysvideo sisäisessä viestinnässä

Saara Järviö

Oletko tullut ajatelleeksi, että selitysvideo on ratkaisu monenlaisiin sisäisen viestinnän haasteisiin?

Selkeä ja hyvin suunniteltu video on hyvä keino viestiä työpaikoilla, sillä videolla asia menee koko porukalle perille – se kiinnittää huomion, esittelee asian nopeasti ja selkeästi ja jää mieleen, jonka lisäksi asia kerrotaan kaikille samalla tavalla.

Mihin selitysvideoita käytetään sisäisessä viestinnässä?

Selitysvideoita on käytetty viestimään esimerkiksi yrityksen strategiasta tai tavoitteista henkilöstölle, esittelemään uusia järjestelyitä tai ohjelmia, infoamaan turvallisuusasioista, kouluttamaan tuotteista ja nostattamaan yhteishenkeä. 

Sisäisessä viestinnässä selitysvideo toimii joko yksittäisen asian ratkaisemisessa tai jos kerrottavaa on paljon, niin myös moniosaisena videosarjana. Esimerkiksi perehdytysvaiheessa videosarjasta on hyötyä tärkeimpien asioiden jäsentämisessä ja siten perehtymisen nopeuttamisessa. Niitä on käytetty myös esimerkiksi turvavarusteiden oikeaoppisesta käytöstä muistuttamisessa.

Videota voidaan käyttää sisäisessä viestinnässä monipuolisesti. Selitysvideot saa pyörimään yhteisten tilojen näytöille, jaettua työpaikan sovelluksella ja sähköpostilla, esitettyä koulutuksissa sekä liitettyä intraan ohjeistukseksi. Tavoitat siis helposti koko henkilöstön useassa eri kanavassa.

Selitysvideoita on hyödynnetty myös monikulttuurisissa työpaikoissa selventämään käytäntöjä esimerkiksi silloin, kun yhteistä kieltä ei ole. Kieliversioilla ja kuvituksilla voidaan varmistaa asioiden ymmärtäminen eri kohderyhmissä. 

Selitysvideon vahvuus on erityisesti sen yhdistelmä selittävää ääntä ja viestiä havainnollistavaa kuvaa. Näin monimutkaisetkin kokonaisuudet saadaan avattua helposti ymmärrettävästi. Selitysvideolla on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, millä tyylillä asiasta puhutaan – onko video tiukan virallinen, vai halutaanko aihetta keventää joltain kulmalta. Viihdyttäväkään video ei ole aina uhka. Hauskuuden avulla asia jää mieleen, ja video tulee varmasti katsottua, ehkä useampaankin kertaan.

Kokenut kumppani auttaa tavoitteiden saavuttamisessa selitysvideolla

Videotiiviste on kokenut sisäisen viestinnän videoiden kanssa. Yksi viime vuosien yleisimmistä aiheista, josta olemme tehneet asiakkaille sisäisiä videoita, on turvallisuus. Turvallisuusaiheisissa videosarjoissa taustalla on yleensä ollut ongelma asiakkaan työpaikan turvallisuuskulttuurissa.

Valitettavan yleinen haaste on, että sääntöjä ei noudateta ja niihin suhtaudutaan jopa välinpitämättömästi. Valintojen riskejä ja vaaroja ei ymmärretä, ja vallalla on ajatus ettei mitään ole ennenkään sattunut. Joskus kyse voi olla siitä, ettei oikeita käytäntöjä tunneta, joskus taas kyse voi olla huonoista asenteista. Oli kyseessä mikä tahansa tausta, laajoja ongelmia voi olla haastavaa lähteä muuttamaan isoissa työyhteisöissä. 

Selitysvideoiden avulla tavoitetaan koko työporukka ja saadaan tehtyä näkyvä täsmäisku työturvallisuuskulttuuriin. Tekemillämme videoilla on esimerkiksi tartuttu turvallisuusohjeiden noudattamiseen, tietoturvallisuuden käytäntöjen sisäistämiseen, suojavälineiden käyttöön, tarkkaavaisuuteen, turvallisuusilmoituksiin ja yleisesti sääntöjen noudattamiseen. Tällaiset viestit on hyvä jakaa usean videon kokonaisuuteen, niin että yhden videon asia jää aina kunnolla mieleen.

Turvallisuusviestintä on erityisen haasteellinen laji, sillä videoiden sävy ei voi olla saarnaava tai osoitteleva – tärkeintä on saada uusi oivallus turvallisuudesta läpi, ei mollata siitä mitä aiemmin on tehty. Selitysvideo on nimensäkin perusteella loistava keino turvallisuudesta viestintään – sen avulla voidaan selittää auki, miksi tiettyjä toimia tehdään tai kielletään, tai miksi jokin asia tulee tehdä juuri tietyllä tavalla. 

Sisäisen viestinnän videoiden tekeminen etenee meillä tarkkaan hiotun prosessin mukaan. Videoprojekti aloitetaan yhteisellä aloituspalaverilla, jossa käydään asiakkaan kanssa läpi tämän tilannetta, taustoja ja tarpeita. Fasilitoitu aloitustapaaminen on suunniteltu niin, että parin tunnin aikana liikutaan luontevasti ja tehokkaasti aiheeseen tutustumisesta videoiden viestinnällisen kärjen hiomiseen. Tässä, kuten kaikissa videoprojekteissamme, substanssiosaaminen tulee asiakkaalta, ja Videotiiviste tuo mukaan viestinnällisen asiantuntijuutensa. Meillä on vankka kokemus sisäisestä viestinnästä ja keinoista, joilla viestiä saadaan selkeytettyä ja miten se saadaan perille. 

Teemme videot tarpeen tullen täysin brändin mukaisesti aina grafiikoita ja puhetapaa myöten. Tietoturvasta pidetään aina tarkasti huolta, ja tarvittaessa sisäiset asiat suojataan NDA:lla sekä materiaalin saatavuus rajataan teknisesti tavallista tarkemmin. Videoiden rinnalle voidaan tehdä myös muuta kuvitusta, esimerkiksi strategiavideo taipuu usein myös strategiakuvaksi moneen käyttöön.

Saara Järviö

Kirjoittamishetkellä Saara on sukeltanut syvälle sisäisen viestinnän haasteisiin. Viimeaikaiset projektit työturvallisuuden, strategian jalkauttamisen ja henkilöstöviestinnän parissa innoittivat kirjoittamaan tämän artikkelin.