Tuotevideo on yksi yleisimmistä selitysvideon käyttötarkoituksista. Sen tarkoitus kertoa katsojalle nopeasti, mistä tuotteessa on kyse. Video avaa tuotteen ominaisuuksia ja saa katsojan oivaltamaan, miksi tuote on merkittävä, miten se toimii ja miten se hyödyttää häntä. Se johtaa oivaltamaan piilevän tarpeen.

Tikkurila käyttää Oivallusvideotamme tuotteistansa kertomisessa. Tällä tuotevideolla avataan ammattirakentajille

Tuotevideo voi myös opastaa tuotteen käytössä, havainnollistaa sen ominaisuuksia tai avaa tuotteen kytköksiä laajempiin kokonaisuuksiin. Tuotevideo tuo usein katsojalle esiin jotakin, joka ei välttämättä olisi itsestään selvää pelkkää tuotetta tarkasteltaessa. Tuotevideoita hyödynnetään muun muassa verkossa, tapaamisissa, myymälöissä ja tapahtumissa.