Tuotevideo

Tuotevideo on yksi yleisimmistä selitysvideon käyttötarkoituksista. Sen tarkoitus kertoa katsojalle nopeasti, mistä tuotteessa on kyse. Video avaa tuotteen ominaisuuksia ja saa katsojan oivaltamaan, miksi tuote on merkittävä, miten se toimii ja miten se hyödyttää häntä. Se johtaa oivaltamaan piilevän tarpeen.

Tikkurila käyttää Oivallusvideotamme tuotteistansa kertomisessa. Tällä tuotevideolla avataan ammattirakentajille IsoPondi-pinnoitteen hyötyjä ja ominaisuuksia tasakattoisten rakennusten saneeraamisessa katolla seisovasta vedestä johtuvien ongelmien korjaamiseksi ja ehkäisemiseksi

 

Tuotevideo voi myös opastaa tuotteen käytössä, havainnollistaa sen ominaisuuksia tai avaa tuotteen kytköksiä laajempiin kokonaisuuksiin. Tuotevideo tuo usein katsojalle esiin jotakin, joka ei välttämättä olisi itsestään selvää pelkkää tuotetta tarkasteltaessa. Tuotevideoita hyödynnetään muun muassa verkossa, tapaamisissa, myymälöissä ja tapahtumissa.

Tuotevideo on vahvoilla myös B2B-myynnissä, etenkin kansainvälisessä. Kun video tehdään englanniksi ja sitä käytetään digimarkkinoinnissa, voidaan videolla tavoittaa tuhansia kohderyhmään kuuluvia henkilöitä kaikkialta maailmassa tai valittuihin maanosiin ja maihin kohdistettuna. Hyvä esimerkki kansainvälisestä teollisuuden B2B-kaupasta on Sintrolin 3D-tuotevideot pölynmittauslaitteiden tuoteperheistä. Kokopitkä video toteutettiin siten, että se toimii lyhyemmiksi katkelmiksi leikattuna myös pelkän teknologian esittelyyn ja kahden eri tuoteperheen esittelevänä mainoksena.

 

Toisaalta tuotevideo sopii myös kasvokkain esitettäväksi esimerkiksi myyntitapaamisessa. On usein tehokasta esittää tuotteen keskeiset periaatteet ja hyödyt tiiviisti havainnollisella videolla, jolloin päästään nopeammin syventävään keskusteluun juuri kyseisen asiakkaan tarpeista. Joskus tapaamisiin osallistuu myös esimerkiksi hankinnoista vastaavia johtavia henkilöitä, joilla ei aina ole ajantasaisinta ja syvintä teknistä osaamista. Havainnollisella tuotevideolla heidät saadaan mukaan keskusteluun.