Videosarja

Ota yhteyttä

Videosarja viestii laajoista kokonaisuuksista

Olemme tiiviin ja ymmärrettävän videoviestinnän asiantuntija. Erikoisosaamistamme on viestien kiteyttäminen ja oivalluttaminen halutulle kohderyhmälle. Kerromme viestisi ymmärrettävästi.

Meistä oivallus on onnistuneen selitysvideon ydin. Selittävän äänen ja havainnollistavan kuvituksen avulla katsojan huomio saadaan keskitettyä siihen, mikä on kokonaisuuden hahmottamisessa tärkeää. Kuvitus tuo piilossa olevat rakenteet ja asiayhteydet katsojan nähtäville ja kertoja tuo faktat pureksittaviksi. Näin tilaa jää myös omille päätelmille.

Haluamme tehdä omalta osaltamme maailmasta hieman helpommin ymmärrettävän paikan. Siksi autamme sinua kiteyttämään asiasi mahdollisimman helposti omaksuttavaksi.

Videosarja tuotteista​

Selitysvideoiden sarja on erinomainen työkalu myyntiin ja markkinointiin.

Videotiivisteen Oivallusvideoista koostuvan videosarjan avulla voidaan kattaa helposti esimerkiksi laaja tuoteportfolio tai palvelupaletti. Videosarjan avulla aiheesi osa-alueet voidaan jakaa selkeiksi kokonaisuuksiksi, jotka toimivat sekä yhdessä että erillään.

Tuotevideosarjaa voidaan myynnin edistämisen lisäksi käyttää esimerkiksi asiakkaiden opastamisessa tai henkilöstön kouluttamisessa.

"Prosessinne on selkeä, selvä ja kustannustehokas. Mieleen jäi projektipäällikön ammattitaito ja uusien asioiden omaksuminen nopeasti. Projekti eteni hyvässä hengessä."
Katri Heikkilä
Group Marketing Manager

Videosarja B2B / B2Gov myyntiin

Videosarja on erinomainen työkalu myös suurempien projektien tai ratkaisuiden myyntiin. Oivallusvideoista koostuvan videosarjan avulla voidaan kiteyttää olennainen. Kun asian selittämiseen ei kulu aikaa, päästään myyntitilanteissa keskustelemaan nopeammin itse asiasta tulevan asiakkaan kanssa.

Kansainvälisesti toimiva asiakkaamme KPA Unicon käyttää selitysvideosarjaamme innovatiivisten energiaratkaisujen myynnissä. Myynnin tueksi tarkoitetut selitysvideot ovat osa suurempaa kokonaisuutta, joka on tehty yhdessä kumppanimme Keksi Agencyn kanssa.

Katso myös KPA Uniconin kertomus siitä, millaista kanssamme on työskennellä.

"Fiilikset projekteista on tosi hyvät. Yhteistyö on toiminut tosi hyvin. Olemme tyytyväisiä. Mieleen on jäänyt miten nopea koko projekti on ollut, eli ei tuhraannu aikaa vaan mennään jämptisti eteenpäin."
Jonna Kovanen
Markkinointikoordinaattori

Videosarja asiakaspalveluun

Videosarjan avulla voidaan parantaa myös asiakaskokemusta. 

Tällaisia voidaan hyödyntää esimerkiksi henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa, etänä tarjottavan teknisen tuen apuvälineenä tai henkilökunnan perehdyttämisessä.

Asiakkaamme Granite Devices Oy hyödyntää videosarjaa Simucube2-simulaatiolaitteen käyttäjien opastuksessa.

"Ohjevideoista on tullut positiivista palautetta useampaakin reittiä. "
Hannu Harju
Director of Operations

Videosarja julkisista palveluista

Videosarjan avulla julkishallinto voi viestiä selkeästi ja ymmärrettävästi haasteellisistakin kokonaisuuksista.

Oivallusvideoista koostuva videosarja on täsmätuote kokoamaan moniosaisia kokonaisuuksia yhteen ja selkeyttämään monimutkaisia prosesseja. 

Asiakkaamme ELY-keskus käyttää viiden videon sarjaa ESR-rahoituksesta viestimiseen. Videotiivisteen piirrosvideona toteuttama videosarja avaa ESR-rahoituksen idean. Lisäksi video antaa konkreettisia ohjeita rahoituksen hakemiseen sekä projektin suunnitteluun, toteutukseen ja siitä viestintään.

"Mieleen jäi ongelmanratkaisukyky ja rohkaisu meille toimia uudella tavalla. Stressitön vaihtoehto ja kuuntelee asiakasta."
Timo Ollila
Rahoituspäällikkö

Videosarja järjestölle​

Videosarja toimii erinomaisesti järjestöviestinnässä. Selitysvideo kiteyttää järjestön tavoitteiden mukaisia asioita helposti ymmärrettävään muotoon, auttaa jakamaan tietoa helposti ja on jaettavissa myös saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Teimme yhdessä Vanhustyön keskusliiton kanssa kuuden videon sarjan. Kaksi videoista esittelee muistisairauden Omahoitovalmennusta ja neljä yksinäisyyttä sekä Ystäväpiiri-toimintaa.

"Tämä eteni nopeasti ja asiantuntevasti. Toiveet huomioitiin hyvin ja muutokset toteutettiin niiden mukaan. Videot ovat laadukkaita. Aikataulu toteutui hyvin."
Laura Rautiainen
Vastaava alueohjaaja, Omahoitovalmennus

Videosarja hankeviestintään

Selitysvideo on hyvä työkalu hankkeen koko elinkaaren kattavaan viestintään. Videosarjan avulla voidaan viestiä esimerkiksi hankkeen alkutilanne, hankkeen aikana tehtävät toimenpiteet ja hankkeen loppuraportti ytimekkäästi.

Kuntaliiton KunTeko 2020 -hankkeelle tekemässämme videosarjassa esitellään kuntatyön näkyväksi tekevän hankkeen etenemistä usean vuoden ajalta.

"Toimiva prosessi, ammattitaitoinen henkilöstö. Kiitos, oli ilo työskennellä kanssanne"
Anna-Mari Jaanu
Ohjelmapäällikkö

Videosarja vaikuttamiseen

Videosarja on hyvä työkalu vaikuttamistoimintaan. Se sopii esimerkiksi valistamiseen, tiedottamiseen ja sellaisten asioiden käsittelyyn, jotka herättävät voimakkaita tunteita.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys julkaisi piirrosvideosarjan Lapset ensin -erossakin hankkeensa aikana edistääkseen sitä, että lapsen ääni ja tarpeet vanhempiensa erossa pääsisivät kuuluviin.  Videosarja on käännetty myös englanniksiruotsiksivenäjäksiarabiaksi ja somaliksi.

"Olemme saaneet Ero lapsiperheessä -piirrosvideosarjasta paljon positiivista palautetta. Kiitos vielä yhteistyöstä!"
Mari Koskela
Hankejohtaja
MLL Helsingin yhdistys

Videosarja kuntaviestintään

Kuntaviestinnässä käytetään Kiteytysvideoiden ja Oivallusvideoiden sarjoja mitä erikoisimpien tavoitteiden saavuttamiseen. 

Kuntaviestinnän kenttä on poikkeuksellisen laaja, kattaen aina sisäisen viestinnän, viranomaistiedottamisen, markkinoinnin ja strategiaviestinnän. 

Oheisessa esimerkissä Kehitysyhtiö Savogrow markkinoi Savoa asuinpaikkana persoonalliseen, mutta havainnolliseen tyyliin.

"Kiitos projektista!"
Ville Keränen
Projektipäällikkö