Videosarja

Videosarja mahdollistaa monipuolisen ja ymmärrettävän viestinnän erittäin laajoista kokonaisuuksista.

Videosarja tuotteista

Selitysvideoiden sarja on erinomainen työkalu myyntiin ja markkinointiin. 

Videosarjan avulla voidaan kattaa helposti esimerkiksi laaja tuoteportfolio tai palvelupaletti. Videon avulla voidaan kertoa kustakin tuotteesta olennainen muutamassa minuutissa. 

Tuotevideosarjaa voidaan myynnin edistämisen lisäksi käyttää esimerkiksi asiakkaiden opastamisessa verkkokaupassa tai tukisivuilla, tai henkilöstön kouluttamisessa uusiin tuotteisiin.

"Prosessinne on selkeä, selvä ja kustannustehokas. Mieleen jäi projektipäällikön ammattitaito ja uusien asioiden omaksuminen nopeasti. Projekti eteni hyvässä hengessä."
Katri Heikkilä
Group Marketing Manager

Videosarjat julkisista palveluista

Moni julkinen palvelu sisältää useita vaiheita, vaihtoehtoisia puolia tai niitä voi lähestyä monista näkökulmista. Videosarjan avulla julkishallinto voi viestiä selkeästi ja ymmärrettävästi haasteellisistakin kokonaisuuksista. 

Asiakkaamme ELY-keskus käyttää viiden videon sarjaa ESR-rahoituksesta viestimiseen. Piirrosvideona tehty videosarja avaa ESR-rahoituksen idean ja antaa konkreettisia ohjeita oman rahoituksen hakemiseen, projektin suunnitteluun, toteutukseen ja siitä viestintään.

"Mieleen jäi ongelmanratkaisukyky ja rohkaisu meille toimia uudella tavalla. Stressitön vaihtoehto ja kuuntelee asiakasta."
Timo Ollila
Rahoituspäällikkö

Videosarja teollisuuteen

Videosarja on erinomainen työkalu teollisuuden myyntiin. Videoiden avulla voidaan oivalluttaa katsojalle olennainen, jolloin myyjä pääsee heti keskustelemaan itse asiasta syvällisemmin tulevan asiakkaan kanssa.

Asiakkaamme KPA Unicon käyttää selitysvideosarjaamme innovatiivisten energiaratkaisujen myynnissä kansainvälisesti. Katso myös KPA Uniconin kertomus siitä, millaista kanssamme on tehdä yhteistyötä.

Myynnin tueksi tarkoitetut selitysvideot ovat osa suurempaa kokonaisuutta, joka on tehty yhdessä kumppanimme Keksi Agencyn kanssa.

"Fiilikset projekteista on tosi hyvät. Yhteistyö on toiminut tosi hyvin. Olemme tyytyväisiä. Mieleen on jäänyt miten nopea koko projekti on ollut, eli ei tuhraannu aikaa vaan mennään jämptisti eteenpäin."
Jonna Kovanen
Markkinointikoordinaattori

Videosarjat järjestöille

Videosarja toimii erinomaisesti järjestöviestinnässä. Selitysvideo kiteyttää järjestön tavoitteiden mukaisia asioita helposti ymmärrettävään muotoon, auttaa jakamaan tietoa helposti ja on jaettavissa myös saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Teimme yhdessä Vanhustyön keskusliiton kanssa kuuden videon sarjan. Kaksi videoista esittelee muistisairauden Omahoitovalmennusta ja neljä yksinäisyyttä sekä Ystäväpiiri-toimintaa.

"Tämä eteni nopeasti ja asiantuntevasti. Toiveet huomioitiin hyvin ja muutokset toteutettiin niiden mukaan. Videot ovat laadukkaita. Aikataulu toteutui hyvin."
Laura Rautiainen
Vastaava alueohjaaja, Omahoitovalmennus

Videosarjat kuntaviestintään

Kuntaviestinnässä käytetään selitysvideoiden ja Oivallusvideoiden sarjoja mitä erikoisimpien tavoitteiden saavuttamiseen. Kuntaviestinnän kenttä on poikkeuksellisen laaja, kattaen aina sisäisen viestinnän, viranomaistiedottamisen, markkinoinnin ja strategiaviestinnän. 

Ohessa kaksi hyvin erilaista esimerkkiä kuntaviestinnästä. Kuntaliiton KunTeko 2020 -hankkeelle tekemässämme videosarjassa esitellään kuntatyön näkyväksi tekevän hankkeen etenemistä usean vuoden ajalta. Toisessa esimerkissä Kehitysyhtiö Savogrow markkinoi Savoa asuinpaikkana.

"Toimiva prosessi, ammattitaitoinen henkilöstö. Kiitos, oli ilo työskennellä kanssanne"
Anna-Mari Jaanu
Ohjelmapäällikkö

Videosarja ohjevideoiksi (tutorial)

Videoiden avulla voidaan opettaa monimutkaisiakin asioita tehokkaasti. Opetusvideosarjoja voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakaspalvelussa, teknisen tuen apuvälineenä tai henkilökunnan opastamisessa.

 

Asiakkaamme Granite Devices Oy hyödyntää videosarjaa Simucube2-simulaatiolaitteen käyttäjien opastuksessa.

"Ohjevideoista on tullut positiivista palautetta useampaakin reittiä. "
Hannu Harju
Director of Operations

Videosarjat yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen

Videosarja on hyvä työkalu vaikuttamistoimintaan. Se sopii esimerkiksi valistamiseen, tiedottamiseen ja sellaisten asioiden käsittelyyn, jotka herättävät voimakkaita tunteita.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys julkaisi piirrosvideosarjan Lapset ensin -erossakin hankkeensa aikana edistääkseen sitä, että lapsen ääni ja tarpeet vanhempiensa erossa pääsisivät kuuluviin.  Videosarja on käännetty myös englanniksi, ruotsiksi, venäjäksi, arabiaksi ja somaliksi.

"Olemme saaneet Ero lapsiperheessä -piirrosvideosarjasta paljon positiivista palautetta. Kiitos vielä yhteistyöstä!"
Mari Koskela
Hankejohtaja
MLL Helsingin yhdistys