3D-animaatio

3D-animaatio on erinomainen valinta, kun haluat kertoa katsojallesi jotain, jonka havainnollistamisessa kolmiulotteisesta mallista on hyötyä. Se on avuksi myös kun tuskailet miten esimerkiksi monimutkaisen laitteen toiminnan voisi esittää katsojalle yksinkertaisesti.

3D-animaatio avaa tuotteen toimintaa pintaa syvemmältä

3D-animaationa tehty selitysvideo näkyväksi jotakin, jonka kertominen on esimerkiksi tekstillä tai kuvilla vaikeaa. 

 

Yllä olevalla Sintrolin kanssa tekemällämme videoilla avataan teknisesti monimutkaisen pölynhallintalaitteiston toimintaperiaatteita animaation ja 3D-animaation keinoin.

 

Erityisesti teknologiset ratkaisut saadaan esitettyä asiakkaalle ymmärrettävästi 3D-videoiden avulla. Tällöin katsojalle muodostuu hyvä käsitys laitteen toiminnasta, jolloin hänellä on paremmat eväät keskustella myyjän kanssa hänelle sopivasta ratkaisusta ja lopulta ostopäätöksestä.

Mihin 3D-animaatioita käytetään?

Animaatiovideoita yleisellä tasolla hyödynnetään mitä erilaisemmissa käyttötarkoituksissa. Myös 3D-animaatiolle on valtavasti sovelluskohteita:

 

  • Tuotteen, palvelun tai konseptin avaaminen
  • Julkinen viestintä
  • Opetus- ja koulutusvideot
  • Strategiaviestintä tai muutosviestintä
  • Yrityksen tai sen toiminnon esittely videolla
  • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
  • Asiaviestintä sosiaalisessa mediassa
  • Markkinoinnin tukena tai mainostuksessa

3D-animaatio sopii myös brändityön työkaluksi

3D-toteutuksesta on hyötyä esimerkiksi silloin, kun halutaan esitellä laitteen teknistä toimintaa. Se sopii kuitenkin myös työkaluksi silloin, kun halutaan esitellä esimerkiksi tuotetta innovatiivisella, mutta brändinmukaisella tavalla.

 

Oheisella Ergo Finlandin videolla huonekalukonseptin rakenne ja käyttötarkoitukset esitetään 3D-tekniikan avulla. Kolmiulotteinen huonekalu auttaa katsojaa ymmärtämään huonekalun idean, tinkimättä brändin tyylistä. 

Animaatio, piirrosvideo ja elokuva havainnollistavat yhdessä enemmän

Selitysvideon perustavoite on kertoa käsiteltävä asia ymmärrettävästi. Hyödyntämällä ja yhdistämällä erilaisia kerronnan keinoja, kuten animaatiota, 3D:tä, piirroksia tai elokuvallista kerrontaa, viestin ehdolla, voidaan kertoa enemmän kuin yksittäisellä tavalla.

 

Oivallusvideoihimme sisältyvät kaikki tavallisimmat kerronnan tavat sekä niiden yhdistelmät. 3D-toteutuksissa katsomme työn määrän erikseen ja laadimme arvion 3D-työn osuudesta. Hinta on tällöinkin kiinteä ja yllätyksetön.