Elokuvallinen selitysvideo

Elokuvallinen selitysvideo on elokuvan keinoin toteutettu selitysvideo, jonka ydinviestiä tuetaan esimerkiksi animaation tai piirroksen avulla. Elokuvallinen selitysvideo pyrkii välittämään katsojalle olennaisen käsiteltävästä asiasta.

 

Gasum esittelee Turun biokaasulaitoksen ja avaa sen merkitystä kiertotaloudelle elokuvallisen selitysvideon avulla. Video hyödyntää elokuvaa ja animaation keinoja viestin havainnollistamiseksi.

Mikä on elokuvallinen selitysvideo?

Kuten muutkin selitysvideot, myös elokuva pyrkii välittämään katsojalle muutaman olennaisen oivalluksen käsiteltävästä asiasta. Se on parhaimmillaan silloin, kun kuvattu video ja esimerkiksi animaatio kertovat katsojalle yhteistyössä jotakin, jonka ymmärtäminen olisi muuten vaikeaa. Kuvattuun videoon voidaan yhdistää  esimerkiksi animaatiota tai piirroksia havainnollistamaan haluttua viestiä.

Mihin elokuvallisia selitys- videoita voidaan käyttää?

Elokuvan keinoin tehty selitysvideo sopii monipuolisesti selventävään videoviestintään. Voit selata erilaisia selitysvideoita käyttötarkoituksen mukaan:

  • Tuotteen, palvelun tai konseptin avaaminen
  • Julkinen viestintä
  • Opetus- ja koulutusvideot
  • Strategiaviestintä tai muutosviestintä
  • Yrityksen tai sen toiminnon esittely videolla
  • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
  • Asiaviestintä sosiaalisessa mediassa
  • Markkinoinnin tukena tai mainostuksessa

Mihin elokuvallinen selitysvideo soveltuu?

Elokuvallinen selitysvideo on oiva valinta esimerkiksi aiheissa, joissa olennaista on nähdä miten ihmiset toimivat, osallistuvat tai käyttävät laitetta. Elokuva tuo myös samaistuttavuutta ja tunnistettavuutta. Näin on tehty esimerkiksi oheisella Volframin videolla.

 

Elokuvan hyödyntäminen sopii erityisesti sellaisiin aiheisiin, joissa videolla esiteltävä asia halutaan näyttää juuri sellaisena kuin se on, tai joissa katsojan halutaan samaistuvan oikeisiin ihmisiin.

Miksi yhdistää animaatiota elokuvaan?

Kun täydennämme kuvattua sisältöä esimerkiksi animaatiolla, niin kahden erilaisen toteutustavan parhaat puolet yhdistyvät. Tällöin ne tukevat haluttua viestiä ja sen ymmärrettävyyttä tehokkaasti.

 

Elokuvalla voimme näyttää aitoja tiloja, laitteita, ihmisiä tai niiden kanssakäymistä ja tätä syvennämme tuomalla animaatiolla aitoon tilanteeseen se sisältö, jota ei silmällä voi tavallisesti nähdä: asioita jotka joko tapahtuvat piilossa tai niitä, jotka esiintyvät ilmiön taustalla.