Julkinen viestintä on taiteenlaji – yhdellä viestillä pitää tavoittaa kattavasti eri taustoista tulevia kansalaisia ja vieläpä siten, että asia tulee ymmärretyksi. Selitysvideo on erinomainen työkalu julkiseen viestintään. Se on kustannustehokas ja pitkäikäinen investointi ja selitysvideota voidaan hyödyntää monipuolisesti kaikissa kanavissa.

Tyypillisimmin julkiseen viestintään tarkoitettuja selitysvideoita levitetään sosiaalisessa mediassa tai suoraan katsojille esimerkiksi sähköpostikirjeessä tai verkkosivujen kautta. Niitä voidaan hyödyntää myös osana jaettavia materiaaleja, koulutuksia tai tapahtumia. Selitysvideon avulla esität asiasi tiiviissä paketissa niin henkilöstölle, päättäjille kuin kansalaisille.

Julkinen viestintä voi olla hauskaa ja asiallista yhtä aikaa

Säteilyturvakeskus STUK viestii radonin mittauksesta ja radonkorjauksista huumoripitoisten Oivallusvideoidemme avulla. Radonmittaus on esimerkki tyypillisestä julkishallinnon tai viranomaisen viestintähaasteesta. Aihe huolestuttaa kansalaisia ja vaikka tietoa on saatavilla, ei siihen välttämättä uskalleta aina perehtyä. Video tarjoaa helpon väylän tutustua aiheeseen.

Vaikuta selitysvideolla

Monet julkishallinnon organisaatiot ja viranomaiset ovat viime vuosina ottaneet selitysvideot yhdeksi viestinnän työkaluksi. Niitä käytetään esimerkiksi tiedottamiseen ja keskustelun herättämiseen.

Julkiset toimijat ovat viestineet selitysvideoilla esimerkiksi palveluista, ajankohtaisista asioista, kansallisista hankkeista ja niiden vaikutuksista sekä tavoitteistaan kansalaisille. Selitysvideoita on myös hyödynnetty myös esimerkiksi osana henkilöstön koulutusta ja hyvien käytäntöjen jalkauttamiseen kentälle.

Selitysvideot sopivat hyvin saavutettaviksi.

Selitysvideon selventävästä luonteesta johtuen monelle tekstityksellä tuettu selitysvideo on jo itsessään saavutettavuutta parantava osa palvelua, jonka lisäksi se on osaavissa käsissä tehtävissä vastaamaan aina AAA-tason saavutettavuustasolle asti.

Vaikeasta helposti lähestyttäväksi

Julkinen viestintä on usein haasteellista. Käsiteltävä asia voi olla voimakkaasti tunteita herättävä, palvelu yleisesti mielletty vaikeaksi tai käsillä voi olla suuri muutos. Yhteiskunnan tarjoamat palvelut, etuudet ja lainsäädäntö ovat myös haasteellisia viestittäviä esimerkiksi aiheen laajuuden tai sen ymmärtämiseen tarvittavien pohjatietojen puutteen takia. Selitysvideo tarjoaa ratkaisuja kaikkiin näistä.

Selitysvideo auttaa kiteyttämään julkista viestintää. Se kertoo olennaisen muutamassa minuutissa ja toimii hyvin myös heille, joille tekstin lukeminen tai sen omaksuminen on vaikeaa. Selitysvideon avulla asioista voidaan myös tehdä helpommin lähestyttäviä ja lieventää katsojan mahdollista negatiivista tunnereaktiota, saaden hänet keskittymään paremmin käsiteltävään asiaan. Selitysvideon avulla voidaan myös taustoittaa ja avata käsiteltävän ilmiön syytä sekä mahdollisia ratkaisuja samaistuttavasti.

Julkinen viestintä keskittyy asiaan – mutta tunteetkin tulee huomioida

ELY-keskus hyödyntää Kotona Suomessa -hankkeessa tehtyä piirrosvideosarjaa osana kotouttamiseen liittyvää koulutussisältöään. Kotouttaminen.fi sivustolta löytyvä verkkokurssi ja kaikki sarjan selitysvideot antavat hyvän tietopohjan kotouttamistyötä tekeville. Videot on upotettu kurssimateriaaliin. 

Selitysvideo välittää hyödyllistä tietoa

Selitysvideo mahdollistaa ytimekkään viestinnän ja tiedon levittämisen esimerkiksi somen tai toimijan verkkosivujen kautta. Esimerkiksi kansalaisia koskevien säädösten, etuuksien tai palveluiden avaaminen toimii hyvin selitysvideolla. Selitysvideoita on hyödynnetty myös erilaisten kokeilujen tuloksista, hallituksen kärkihankkeiden toiminnasta ja viranomaistoiminnan muutoksista kertomiseen.

Useamman selitysvideon sarjat ovat erinomaisia työkaluja esimerkiksi asiakkaiden tai oman henkilöstön opastamiseen. Selitysvideoiden avulla jo muutaman videon sarjalla voidaan kertoa varsin syvällisesti ja mieleenpainuvasti käsiteltävästä asiasta.

Julkinen viestintä vaatii ymmärrystä myös videon tekijöiltä

Toimiva video syntyy aiheen asiantuntijoiden, siis sinun ja kollegoidesi, sekä oivalluttavan videoviestinnän asiantuntijoiden yhteistyössä.

Kokeneet, eri alojen korkeakoulutetut tekijämme auttavat työstämään viestistä ymmärrettävän ja valitsemaan oikeat kerronnan keinot siten, että viesti tulee kuulluksi. Tekijämme tulevat useista eri taustoista aina liiketoiminnasta tutkimukseen ja järjestöelämän kiemuroista taiteelliseen työhön. Kun sinun tietosi ja meidän osaamisemme yhdistetään hallitussa, havainnollistavaan videoviestintään suunnitellussa prosessissa, saavutamme parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Teemme kaikki videomme hyödyntäen useiden vuosien aikana kehitettyjä toimivia Selitysvideo- ja Oivallusvideo-prosesseja. Tekemisen tapamme on aina avoin ja harkittu. Hallitun, tunnetusti toimivan prosessimme ansiosta videon hankinta on asiakkaallemme riskitöntä. Annamme siten kaikille videoillemme aidon tyytyväisyystakuun.