Ohjelmistovideo

Ohjelmistovideo on palvelu- ja tuotevideon risteymä. Ohjelmistovideo kertoo tuotevideon tapaan sovelluksen konkreettisista ominaisuuksista, jonka lisäksi se voi avata ohjelmiston sisältämän palvelupolun havainnollisesti. Ohjelmistovideoita käytetään nykyään valtavasti, sillä ohjelmistoista viestiminen on koettu erityisen hankalaksi perinteisin tavoin.

Myynnin järjestelmiin erikoistunut Zimple käyttää Oivallusvideoitamme muun muuassa Pipedrivestä viestimiseen. Ohjelmistovideolle on tyypillistä näyttää ohjelmistosta vain olennaiset osat (kuten esimerkiksi Pipedriven käyttöliittymä pelkistettynä), jotta katsojan huomio kiinnittyy olennaiseen.

Topcon Positioning Group käyttää ohjelmistovideotamme Magnet Office -tuoteperheen selkeyttämiseen

Topcon Positioning Group viestii selitysvideomme avulla ohjelmistoperheensä Magnet Officen hyödyistä. Video avaa laajan tuoteperheen ominaisuudet ja havainnollistaa eri palvelujen kytkökset toisiinsa.

 

Ohjelmistojen esittelyyn käytettävät selitysvideot ovat usein kuin palveluvideoita, joissa avataan usein ohjelmiston logiikka, jota on usein vaikeaa havainnollistaa ilman selitysvideota.

Ohjelmistovideo, tuotevideo ja palveluvideo ovat sukulaisia keskenään

Novatron Oy puolestaan avaa digitaalisen infrarakentamisen verkkokoulutustensa verkkopohjaista opiskelutapaa oheisella videolla. Vaikka videolla kerrotaan Novatronin verkkokursseista, on videolta nähtävissä monia palveluvideoille tai tuotevideoille tyypillisiä kerronnan keinoja. Rajaa ohjelmistovideon, palveluvideon ja tuotevideon välille on usein hankala vetää.

Ohjelmistovideo ja ruudunkaappausvideo

Joskus videolla näytetään myös palvelun käyttöä esimerkiksi ruudunkaappauksen avulla. Myös ruudunkaappausmateriaalin käyttäminen osana videota sisältyy sekä Selitysvideoihimme että Oivallusvideoihimme.

 

Esimerkiksi oheisella Collateral Solutions Oy:n videolla on käytetty 2D-animaatiota ja ruudunkaappausvideota yhdessä havainnollistamaan Evoir-ohjelmiston käyttö ja hyödyt mahdollisimman selkeästi.