Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen vaatii viestinnältä erityistä huolellisuutta. Selitysvideo onkin erinomainen työkalu pitkäjänteiseen vaikuttamistyöhön. Niitä voidaan hyödyntää monipuolisesti kaikissa kanavissa.

 

Tyypillisimmin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tarkoitettuja selitysvideoita levitetään sosiaalisessa mediassa tai suoraan katsojille esimerkiksi sähköpostikirjeessä. Niitä voidaan hyödyntää myös osana jaettavia materiaaleja, koulutuksia tai tapahtumia. Selitysvideon avulla esität asiasi tiiviissä paketissa päättäjille.

STTK ry viestii työelämän tasa-arvosta Oivallusvideomme avulla. Tasa-arvo ei ole nollasummapeli, mutta siitä huolimatta tasa-arvosta viestiminen voi olla hankalaa. Aihe herättää monenlaisia tunteita ja on riski, että hyvä viesti hukkuu katsojalta tunteen saadessa vallan. Animaation avulla vaikeastakin aiheesta voidaan viestiä havainnollistavasti.

Vaikuta yhteiskuntaan selitysvideolla

Monet yhteiskunnalliset toimijat ovat viime vuosina ottaneet selitysvideot yhdeksi viestinnän työkaluksi. Järjestöt ja julkishallinto käyttävät niitä esimerkiksi tiedottamiseen ja keskustelun herättämiseen.

Yleishyödylliset järjestöt ovat hyödyntäneet selitysvideoita esimerkiksi edunvalvonnasta viestimiseen, järjestön toiminnasta kertomiseen ja toiminnasta tiedottamiseen. Lisäksi selitysvideoita on käytetään enenevissä määrin sellaisista aiheista viestimiseen, jotka herättävät voimakkaita tunteita ja joista viestiminen ymmärrettävästi perinteisin keinoin on osoittautunut vaikeaksi.

Julkiset toimijat ovat viestineet selitysvideoilla esimerkiksi palveluista, ajankohtaisista asioista, kansallisista hankkeista ja niiden vaikutuksista sekä tavoitteistaan kansalaisille. Selitysvideoita on myös hyödynnetty myös esimerkiksi osana henkilöstön koulutusta ja hyvien käytäntöjen jalkauttamiseen kentälle.

Ensi- ja turvakotien liiton animaatiossa kerrotaan mitä lapsen kurittaminen on, minkälaisia haittoja siitä on lapselle ja koko perheelle, sekä kuinka sitä voidaan ehkäistä.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehokeino on tehdä vaikeasta helposti lähestyttävää

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on usein haasteellista siksi, että käsiteltävä asia on jollain tavalla vaikea. Se voi olla yleisesti arkaluontoinen tai siihen voi liittyä esimerkiksi yhteiskunnallisia kiistoja. Päihteet, terveyteen liittyvät asiat, yksilön oikeudet, epäkohdat, rikollisuus, politiikka ja vähemmistöihin liittyvät asiat ovat esimerkkejä aiheista, joiden esittäminen esimerkiksi elokuvan avulla on usein haasteellista, eikä moni halua esiintyä tällaisella videolla omilla kasvoillaan. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys tarjoaa apua lapsiperheiden erotilanteisiin viisiosaisen videosarjan avulla. Monikielinen videosarja on saatavilla kaikille verkossa, jonka lisäksi sitä käytetään monipuolisesti muussa toiminnassa. Videosarja on tehty suomeksi, ruotsiksienglanniksivenäjäksisomaliksi ja arabiaksi

 

Animaatio ja piirrosvideo toimivat hyvin tällaisten asioiden esittämisessä. Niiden avulla asioista voidaan tehdä helpommin lähestyttäviä ja lieventää katsojan mahdollista negatiivista tunnereaktiota, saaden hänet keskittymään paremmin käsiteltävään asiaan. Selitysvideon avulla voidaan näin taustoittaa ja avata käsiteltävän ilmiön syytä sekä mahdollisia ratkaisuja samaistuttavasti.

Selitysvideo välittää hyödyllistä tietoa

Selitysvideo mahdollistaa ytimekkään viestinnän ja tiedon levittämisen esimerkiksi somen tai toimijan verkkosivujen kautta. Esimerkiksi järjestön tarjoamien palveluiden, hankkeiden tulosten tai toimintatapojen esittely toimii hyvin selitysvideolla. Selitysvideoita voidaan myös hyödyntää esimerkiksi arvoista tai toiminnan tavasta viestimiseen.

 

Useamman selitysvideon sarjat ovat erinomaisia työkaluja esimerkiksi asiakkaiden tai oman henkilöstön opastamiseen. Selitysvideoiden avulla jo muutaman videon sarjalla voidaan kertoa varsin syvällisesti ja mieleenpainuvasti käsiteltävästä asiasta.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen vaatii paljon myös videon tekijöiltä

Toimiva video syntyy aiheen asiantuntijoiden, siis sinun ja kollegoidesi, sekä oivalluttavan videoviestinnän asiantuntijoiden yhteistyössä.

 

Kokeneet, eri alojen korkeakoulutetut tekijämme auttavat työstämään viestistä ymmärrettävän ja valitsemaan oikeat kerronnan keinot siten, että viesti tulee kuulluksi. Tekijämme tulevat useista eri taustoista aina liiketoiminnasta tutkimukseen ja järjestöelämän kiemuroista taiteelliseen työhön. Kun sinun tietosi ja meidän osaamisemme yhdistetään hallitussa, havainnollistavaan videoviestintään suunnitellussa prosessissa, saavutamme parhaan mahdollisen lopputuloksen.

 

Teemme kaikki videomme hyödyntäen useiden vuosien aikana kehitettyjä toimivia Kiteytysvideo– ja Oivallusvideo-prosesseja. Tekemisen tapamme on aina avoin ja harkittu. Hallitun, tunnetusti toimivan prosessimme ansiosta videon hankinta on asiakkaallemme riskitöntä. Annamme siten kaikille videoillemme aidon tyytyväisyystakuun.