Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen onnistuu videoiden avulla. Selitysvideo on erinomainen työkalu vaikuttamistyöhön. Niitä voidaan hyödyntää somessa, videonjakopalveluissa, osana jaettavia materiaaleja, koulutuksissa, tapahtumissa ja päättäjien kanssa keskustelemisessa.

Pyydä tarjous

Vaikuta selitysvideolla

Monet yhteiskunnalliset toimijat ovat viime vuosina ottaneet selitysvideot yhdeksi viestinnän työkaluksi. Järjestöt ja julkishallinto käyttävät niitä esimerkiksi tiedottamiseen ja keskustelun herättämiseen.

Yleishyödylliset järjestöt ovat hyödyntäneet selitysvideoita esimerkiksi edunvalvonnasta viestimiseen, järjestön toiminnasta kertomiseen ja toiminnasta tiedottamiseen. Lisäksi selitysvideoita on käytetään enenevissä määrin sellaisista aiheista viestimiseen, jotka herättävät voimakkaita tunteita ja joista viestiminen ymmärrettävästi perinteisin keinoin on osoittautunut vaikeaksi.

Julkiset toimijat ovat viestineet selitysvideoilla esimerkiksi palveluista, ajankohtaisista asioista, kansallisista hankkeista ja niiden vaikutuksista sekä tavoitteistaan kansalaisille. Selitysvideoita on myös hyödynnetty myös esimerkiksi osana henkilöstön koulutusta ja hyvien käytäntöjen jalkauttamiseen kentälle.

Kehitysvammaisten tukiliitto ry on hyödyntänyt piirrosvideoitamme jo vuosien ajan vaikuttamisviestinnässä. Piirrosvideon avulla voidaan käsitellä luontevasti myös sellaisia asioita, joiden esittäminen kuvatulla videolla on vaikeaa tai arkaluontoista.

Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä ja PRO SOS -hanke kertovat animaatiovideon avulla kokemusohjauksen eduista kuntouttavassa työssä

Piirrokset ja animaatio muuttavat vaikeasti käsiteltävän asian helpommin lähestyttäväksi

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on usein haasteellista siksi, että käsiteltävä asia on jollain tavalla vaikea. Se voi olla yleisesti arkaluontoinen tai siihen voi liittyä esimerkiksi yhteiskunnallisia kiistoja. Päihteet, terveyteen liittyvät asiat, yksilön oikeudet, epäkohdat, rikollisuus, politiikka ja vähemmistöihin liittyvät asiat ovat esimerkkejä aiheista, joiden esittäminen esimerkiksi elokuvan avulla on usein haasteellista, eikä moni halua esiintyä tällaisella videolla omilla kasvoillaan.

Animaatio ja piirrosvideo toimivat hyvin tällaisten asioiden esittämisessä. Niiden avulla asioista voidaan tehdä helpommin lähestyttäviä ja lieventää katsojan mahdollista negatiivista tunnereaktiota, saaden hänet keskittymään paremmin käsiteltävään asiaan. Selitysvideon avulla voidaan näin taustoittaa ja avata käsiteltävän ilmiön syytä sekä mahdollisia ratkaisuja samaistuttavasti.

Selitysvideo toimii hyödyllisen tiedon välittämisessä

Selitysvideo mahdollistaa ytimekkään viestinnän ja tiedon levittämisen esimerkiksi somen tai toimijan verkkosivujen kautta. Esimerkiksi kansalaisia koskevien säädösten, etuuksien tai palveluiden avaaminen toimii hyvin selitysvideolla. Selitysvideoita on hyödynnetty myös erilaisten kokeilujen tuloksista, hallituksen kärkihankkeiden toiminnasta ja viranomaistoiminnan muutoksista kertomiseen.

Kukunori ry kertoo elokuvallisella selitysvideolla maailman kauneimman urheilulajin, kävelyfutiksen, merkityksestä kuntouttavassa työssä.

Miksi valita meidät selitysvideon tekijäksi?

Selitysvideo avaa katsojallesi jotakin erityistä, jonka kertominen saattaa olla hankalaa. Näin on erityisesti silloin, jos aihe herättää katsojissa vahvoja tunteita. Videon tavoitteena on saada katsoja oivaltamaan tietty asia, riippumatta siitä miten hän on suhtautunut aiheeseen ennen videon katsomista.

Toimiva video syntyy aiheen asiantuntijoiden, siis sinun ja kollegoidesi, sekä oivalluttavan videoviestinnän asiantuntijoiden tiiviissä yhteistyössä. Kokeneet, eri alojen korkeakoulutetut tekijämme auttavat työstämään viestistä ymmärrettävän ja valitsemaan oikeat kerronnan keinot siten, että viesti tulee kuulluksi. Tekijämme tulevat useista eri taustoista aina liiketoiminnasta tutkimukseen ja järjestöelämän kiemuroista taiteelliseen työhön. Kun sinun tietosi ja meidän osaamisemme yhdistetään hallitussa, havainnollistavaan videoviestintään suunnitellussa prosessissa, saavutamme parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Teemme kaikki videomme hyödyntäen useiden vuosien aikana kehitettyä, havainnollistavaan videoviestintään suunniteltua prosessia. Prosessi on asiakkaalle avoin eikä kuormita turhaan. Hallitun, tunnetusti toimivan prosessimme ansiosta videon hankinta on asiakkaallemme riskitöntä, sillä annamme kaikille videoillemme täyden 100% tyytyväisyystakuun.

Järjestöjen lisäksi myös julkishallinto on hyödyntänyt selitysvideoita osana vaikuttamisviestintää. Tällä Viestintäviraston (nykyisin Traficom) elokuvallisella selitysvideolla kerrotaan .fi-verkkotunnuksen hyödyistä ja merkityksestä erityisesti yrittäjille.

Heräsikö kysymyksiä?

Jätä sähköpostisi oheisella lomakkeella ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Useiden videoiden sarjat

Selitysvideoita voidaan hyödyntää vaikuttamisviestinnässä myös sarjoina. Kehitysvammaisten tukiliitto ry on hyödyntänyt piirrosvideoitamme osallisuutta edistävässä vaikuttamistyössään. Videot on julkaistu noin vuoden välein ja jokainen niistä avaa osallisuuden käsitystä ja merkitystä eri kulmista.

Sarjan ensimmäisellä videolla esitellään kehitysvammaisten arjessa esiintyviä haasteita. 

Sarjan toisessa osassa avataan osallisuuden käsitettä autonomian, demokratian ja yhteisöllisyyden näkökulmista.

Osallisuuden ja osallistumisen eroa havainnollistetaan sarjan kolmannella videolla

Muutamia vaikuttamisvideoita

Tässä muutamia muita vaikuttamisviestintään tehtyjä videoitamme.

Mielenterveyden keskusliitto ry kertoo toiminnastaan animaatiolla
Kehitysvammaliitto ry jakaa tietoa selkokielen hyödyistä
Veronmaksajan Taloustaito levittää tietoa oikeuksista kotitalouksille tarkoitettuihin verovähennyksiin
Tikoteekki kertoo asiakkaan kohtaamisessa käytettävästä muistisäännöstä piirrosvideolla
Vanhustyön keskusliitto ry kertoo kotona asumista helpottavasta arkiteknologiasta
Helsingin ekonomit ry viesti valtuustomallin merkityksestä jäsenilleen
Sydänlapset ja -aikuiset ry kertoo sydänvioista lapsille animaation avulla
Viestintävirasto kertoo roaming-hintojen sääntelystä EU- ja ETA-alueella

Ota yhteyttä

Autamme mielellämme vaikuttamisviestintään tarkoitettujen videoiden tilaamisessa ja hankintojen suunnittelussa. Konsultointimme on maksutonta eikä sido mihinkään! Pistäppä viestiä!

Jätä yhteystietosi oheisella lomakkeella ja olemme sinuun yhteydessä kahden arkipäivän kuluessa.

Jätä yhteystietosi